Fremtidens aktive skole

Hvordan kan skolernes fysiske rammer understøtte mere bevægelse?

 

Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund har sammen arbejdet for at modernisere seks skolers indretning til fordel for mere bevægelse og bedre involvering af det lokale foreningsliv. Læs mere om projekterne her: http://www.skole-plus.dk/  

 

De seks projekter er nu realiseret, og den eksterne evaluering af projekterne færdiggøres netop nu. Bliver eleverne mere aktive? Hvilke elementer virker bedst? Hvad gør moderniseringerne for mødet mellem eleverne og de lokale foreninger? Og hvordan kan andre kommuner igangsætte en politisk proces for at modernisere deres skoler? Disse spørgsmål og mange andre forsøges besvaret på en konference:

 

Fredag 13. oktober 2017 kl. 10.00-14.00 på Mosedeskolen i Greve

 

Konferencen henvender sig til kommunalpolitikere, beslutningstagere, skolechefer, arkitekter og relevante interessereorganisationer. På konferencen vil analytikere, projektledere, politikere og arkitekter præsentere og diskutere de vigtigste erfaringer med at aktivere skolernes fysiske rammer i og efter skoletid.

 

Pris: Det er gratis at deltage.

 

Tid: Fredag 13. oktober 2017 kl. 10.00-14.00.

 

Sted: Mosedeskolen, Lilleholm 58, 2670 Greve

 

Tilmeldingsfrist: Mandag 9. oktober 2017

Danmarks Idrætsforbund - Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20 - 2605 - Brøndby - Tlf.: 43 26 26 26 - www.dif.dk