Workshop om pigetræning

Nye redskaber til udvikling af gode pigemiljøer.

 

Nu er der mulighed for at blive klædt på til at rådgive og vejlede foreninger om hvordan de skaber det gode idrætsmiljø for piger.

Workshoppen ligger i forlængelse af DIFs fokus på pigemiljøer, hvor bogen ”Gode idrætsmiljøer for piger” indgår. CUR har udviklet en lang række konkrete redskaber, der vil blive arbejdet med på workshoppen.

Søren Østergaard og Stephanie Jensen fra CUR står for workshoppen.

 

På denne handlingsorienterede workshop vil vi klæde specialforbunds udviklingskonsulenter på til at varetage og facilitere lokale initiativer med henblik på at udvikle gode idrætsmiljøer for piger. Der introduceres til en basisviden om, hvad der rører sig for teenagepiger i idrætslivet og hverdagslivet generelt.

Derudover introduceres til en række konkrete redskaber, som kan anvendes af trænere ude i klubberne. Der præsenteres altså konkrete redskaber, generelt materiale, gode tips mv., som udviklingskonsulenter kan bruge og omsætte til videreformidling, sparring og inspiration ude i landets foreninger.

 

Målgruppe:

Alle der beskæftiger sig med udvikling af pigeidræt, f.eks. udviklingskonsulenter og projektansatte i visionsprojekter, sportschefer m.fl.

 

Datoen for workshop:

Den 28. november 2018 kl. 09:00-12:00.

Mødet afholdes i lokale ”Allan Simonsen” 

 

Workshoppen er gratis, men tilmelding nødvendig inden den 25. november 2018.

 

Eventuelle spørgsmål rettes til Helle Carlsen hca@dif.dk 43262051  eller 20414183

 

Danmarks Idrætsforbund - Brøndby Stadion 20 - 2605 - Brøndby - 43262043 - dif@dif.dk